IBM

marzena.domagalasimplicity_BPMark_web_base.jpg

IBM to jeden z najstarszych koncernów informatycznych.

Obecnie przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz oprogramowanie i sprzęt. Jej główną siedzibą jest Armonk w pobliżu Nowego Jorku.

Zatrudniając 398 455 pracowników na całym świecie i osiągając przychód w wysokości 103,6 miliarda USD (2008) przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w wysokości 16,7 miliardów USD. IBM jest największym przedsiębiorstwem branży informatycznej świata. Posiada przedstawicielstwa w 170 krajach. Jej akcje notowane są na New York Stock Exchangeod 11 listopada 1915.

IBM zajmuje się praktycznie każdym segmentem rynku informatycznego, poczynając od komputerów klasymainframe, a kończąc nananotechnologii. Od kilku lat coraz większe znaczenie w przedsiębiorstwie mają usługi konsultingowe, a nie, jak wcześniej, produkcja. Samuel J. Palmisano wybrany został na CEO w styczniu 2002 właśnie za swój wkład w rozwój działalności konsultingowej przedsiębiorstwa (rozwinięcie działu Global Business Services).

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665