Oferta

Na naszą ofertę składa się 9 filarów technologicznych.
Nie zamykamy się jednak na nowe doświadczenia i wciąż poszukujemy nowych wyzwań, dlatego z chęcią pomożemy Ci w realizacji każdego projektu.

Simpli-DataCenter

Profesjonalne usługi związane z budową i zarządzaniem nowoczesnym Data Center obejmujące doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań oraz ich dostawa i implementacja. Kompleksowa obsługa end-to-end, zaczynając od układów zapewniających nieprzerwany dopływ energii elektrycznej czy właściwe warunki środowiskowe, systemy gaszenia, kontrolę dostępu, poprzez budowę sieci, systemów przetwarzania, składowania oraz zabezpieczania danych, wirtualizację, na silnikach bazodanowych, platformach konteneryzacji i rozwiązaniach z zakresu Software-Defined-DataCenter kończąc.
Data center

Simpli-DataCenter Construct

Usługi doradcze obejmujące wsparcie w zakresie planowania – pomoc określeniu wymagań infrastrukturalnych, bezpieczeństwa oraz odporności na awarie, projektowanie oraz budowa i adaptacja budynków/ pomieszczeń dedykowanych pod Data Center, wyposażanie serwerowni w infrastrukturę teletechniczną, systemy HVAC, UPS, agregaty prądotwórcze, systemy przeciwpożarowe, KD, CCTV, a także szafy RACK.

Simpli-DataCenter Adapt

Adaptacja istniejących rozwiązań do wymogów nowoczesnego Data Center, która obejmuje, m.in. integrację monolitycznych rozwiązań z pipeline’ami CI/CD, wsparcie w przejściu z zarządzania infrastrukturą IT w modelu legacy do modelu DevOps, modernizacja Data Center do standardów Software-Definied oraz projektowanie, budowa, zabezpieczanie i utrzymanie środowisk konteneryzacyjnych w oparciu o rozwiązania dostępne na rynku oraz klasyczny kubernetes.

Simpli-DataCenter Manage

Kompleksowe wsparcie w doborze odpowiednich rozwiązań wraz z usługą ich dostawy i wdrożenia, które obejmuje rozwiązania do przetwarzania i przechowywania informacji (serwerów), składowania i udostępniania danych (macierze dyskowe blokowe, plikowe i obiektowe), systemów rozproszonych i definiowanych programowo (SDS) oraz pamięci masowej. Projektowanie i wdrażanie systemów back-upu centralnego, archiwizacji danych, replikacji i wysokiej dostępności, Disaster Recovery (DR) i Business Continuity (BC), by zapewnić niezawodność, skalowalność i wydajność oraz skuteczne zarządzanie infrastrukturą danych.

Simpli-Automate

Usługi wspierające automatyzację procesów związanych z zarządzaniem klasyczną infrastrukturą on-prem, platformami definiowanymi programowo i rozwiązaniami chmurowymi w związku z ciągłym rozwojem i wzrostem poziomu skomplikowania systemów. W ofercie znajduje się również profesjonalne doradztwo i rozwiązania obejmujące całość heterogenicznego środowiska IT, które są niezależnie od używanych platform, systemów operacyjnych, baz danych, middleware, aplikacji czy interface’ów i udostępniają pojedynczy punkt kontroli nad realizacją wszystkich procesów.
Automate

Simpli-Automate IA

Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji i wdrożeniu rozwiązań automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem i konfiguracją infrastruktury IT, m.in. serwerów, sieci, baz danych i aplikacji. Skutkuje to zwiększeniem wydajności, minimalizacją błędów ludzkich i poprawą jakości usług. W ramach tej usługi pomagamy zautomatyzować wdrażanie systemów, aktualizacje oprogramowania, konfigurację i monitoring sieci, zarządzanie bazami danych, czy tworzenie kopii zapasowych.

Simpli-Automate BPA

Usługa ta polega na identyfikowaniu procesów biznesowych, opracowywaniu koncepcji oraz wdrażaniu elastycznych rozwiązań, które pozwalają na zautomatyzowanie tych procesów przy zachowaniu ich ciągłości i efektywności. W ramach automatyzacji procesów krytycznych dla organizacji prowadzona jest analiza wąskich gardeł tych procesów (tzw. critical path analysis) oraz tworzony jest harmonogramy wdrożeń, opierający się na prognozowaniu, które pozwala na precyzyjne określenie czasu zakończenia przetwarzania poszczególnych zadań oraz całego procesu. Usługa ta jest szczególnie przydatna dla organizacji (lub poszczególnych działów) opierających swoją działalność na zadaniach powtarzalnych.

Simpli-Automate ITSM

Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji i wdrożeniu elastycznych rozwiązań automatyzujących zarządzanie incydentami, problemami, zmianami i zasobami wraz z rozkładem poziomów obciążenia w zależności od bieżącego użycia oraz uproszczenie ich obsługi poprzez wydelegowanie do HelpDesk. Znacząco skraca to czas wykonywania procesów oraz przyczynia się do spadku liczby incydentów oraz wzrostu produktywności zespołów IT.

Simpli-Automate DA

Usługa polegająca na opracowaniu procesów automatyzacji zbierania, przetwarzania, analizy i raportowania danych, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych (tzw. data driven decision making). W ramach modelowania procesów automatyzacji przetwarzania danych i wdrażania odpowiednich rozwiązań kluczowa jest ich wysoka skalowalność, efektywna utylizacja sprzętu i oprogramowania oraz integracja wielu systemów przetwarzających dane w jednym punkcie kontrolnym. Usługa ta jest szczególnie przydatna dla organizacji, które posiadają duże ilości danych, m.in. instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych, czy badawczych.

Simpli-Secure

Profesjonalne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa obejmujące doradztwo w zakresie doboru usług i rozwiązań niezbędnych do zbudowania bezpiecznej architektury, budowanie świadomości w zakresie cyberryzyk, audyty, testy odporności na ataki cybernetyczne, prace implementacyjne w zakresie oferowanych technologii, szkolenia oraz posprzedażowe wsparcie techniczne.
Secure

Simpli-Secure Audyt

Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu procesowego, audytu posiadanej infrastruktury i/lub usług.

Simpli-Secure PenTest

Usługa polegająca na przeprowadzeniu testów penetracyjnych posiadanej infrastruktury, aplikacji lub usług.

Simpli-Secure Awareness

Usługa polegająca na zbudowaniu świadomości występowania cyber-zagrożeń.

Simpli-Secure CSO (Chief Security Officer)

Usługa wsparcia eksperta cyberbezpieczeństwa uwzględniające, m.in. przegląd posiadanej architektury cyberbezpieczeństwa uwzględniającej produkty i usługi, wsparcie w budowie Centrum Zarządzania Operacjami Bezpieczeństwa (SOC) oraz usprawnienia jego pracy.

Simpli-Secure Assist

Asysta administracyjna na życzenie użytkownika, mająca na celu wykorzystanie doświadczenia inżynierów Simplicity i wsparcie administratorów w zakresie przeglądu konfiguracji, tuningu konfiguracji oraz wsparciu w zakresu skonfigurowania rozwiązania od podstaw, z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

Simpli-Cloud

Bezpieczna, wydajna, elastyczna usługa dostarczająca zasoby chmury obliczeniowej wraz z usługami towarzyszącymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb Klientów. Idealna zarówno dla startupów, segmentu SMB, jak również dużych organizacji zarówno z sektora publicznego, jak i komercyjnego.
Cloud

Simpli-Cloud Basic

Usługa polegająca na dostarczaniu w oparciu o chmurę SimpliCloud zasobów IT w tym, m.in. instancji maszyn wirtualnych, definiowanych programowo sieci, bezpiecznej przestrzeni do składowania danych oraz oprogramowania w ramach elastycznych planów rozliczeniowych.

Simpli-Cloud Hybrid

Usługa zapewniająca elastyczność infrastruktury definiowanej programowo w oparciu o chmurę SimpliCloud z możliwością wykorzystania w swoich projektach dedykowanych serwerów bare-metal czy też zasobów obliczeniowych innych operatorów chmur publicznych.

Simpli-Cloud Advanced

Usługa stanowiąca połączenie zalet usług SimpliCloud Basic, SimpliCloud Hybrid oraz SimpliCare, czyli wsparcia inżynierów Simplicity na etapie projektu, wdrożenia oraz utrzymania środowiska pozwalająca realizować najbardziej skomplikowane projekty IT przy minimalnym zaangażowaniu własnych zasobów.

Simpli-DevOps

Usługi automatyzacji procesów wytwarzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań IT na każdym z etapów jego powstawania. Usługi te czerpią ze skutecznych strategii i metod stosowanych w wytwarzanych przez Simplicity rozwiązaniach IT w celu zapewnienia szybszej, bardziej niezawodnej i elastycznej dostawy oprogramowania do Klientów.
DevOps

Simpli-DevOps Advisor

Usługa konsultingowa polegająca na świadczeniu doradztwa w obszarze automatyzacji procesów wytwarzania, rozwoju i utrzymania oprogramowania skierowana do organizacji, które wykorzystują już metodykę DevOps, ale chciałyby udoskonalić wybrane elementy w swoich procesach związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem rozwiązań IT.

Simpli-DevOps Designer

Opracowanie kompletnego projektu zgodnego z metodyką DevOps, dostosowanego do potrzeb danej organizacji i specyfiki wytwarzanego rozwiązania IT. Dostarczany w ramach realizacji tej usługi projekt zawiera szczegółowy opis narzędzi i praktyk dostosowanych do specyficznych potrzeb danej organizacji.

SimpliCare

Usługa opieki nad środowiskiem IT odpowiednia dla wszystkich - od międzynarodowych korporacji, do małych przedsiębiorstw. SimpliCare to nie tylko wsparcie techniczne, ale także całodobowy dostęp do zasobów wiedzy oraz ekspertów z wielu dziedzin IT.
Care

SimpliCare Active

Usługa polegająca na świadczeniu gotowości serwisowej, diagnozowaniu i obsłudze awarii/usterki
oraz przywróceniu pracy systemu do poziomu zapewniającego przetwarzanie.

SimpliCare ProActive

Usługa polegająca na zapewnieniu bezpiecznego, stabilnego i sprawnego systemu poprzez cykliczne kontrole działania, analizę logów, kondycji sprzętu i oprogramowania oraz pilnowaniu terminów wprowadzania poprawek wraz z planowaniem cyklu życia aplikacji zgodnego z zaleceniami producenta.

SimpliCare Assist

Asysta administracyjna na życzenie użytkownika, mająca na celu wykorzystanie doświadczenia inżynierów SimplicITy i wsparcie administratorów w wykonywaniu operacji, które mogą być obarczone ryzykiem dla środowiska przetwarzania.

SimpliEDU

Profesjonalne usługi edukacyjne obejmujące swoim zakresem zarówno autoryzowane szkolenia techniczne realizowane przez doświadczonych konsultantów i inżynierów Simplicity, jak również autorskie webinary, szkolenia, warsztaty oraz boot campy techniczne realizowane w formule on-site, zdalnej i hybrydowej.
Edu

SimpliEDU On-site

Autoryzowane szkolenia oraz autorskie warsztaty techniczne realizowane w klasyczny sposób, czyli cqszkolenia on-site w biurze Simplicity w dostosowanej sali szkoleniowej lub w siedzibie Klienta.

SimpliEDU Remote

Autoryzowane szkolenia oraz autorskie warsztaty techniczne realizowane w 100% w formule zdalnej z wykorzystaniem autorskiej platformy wideokonferencyjnej. Ćwiczenia laboratoryjne realizowane są również zdalnie w oparciu o środowisko chmury SimpliCloud.

SimpliEDU Hybrid

Autoryzowane szkolenia oraz autorskie warsztaty techniczne realizowane w formule hybrydowej, czyli uczestnicy mogą brać udział w zajęciach zarówno w biurze Simplicity w Warszawie w dostosowanej sali szkoleniowej, jak również mogą dołączyć zdalnie z dowolnego miejsca. Ćwiczenia laboratoryjne realizowane są zdalnie w oparciu o środowisko chmury SimpliCloud.

Simpli-Software

Wytwarzanie oprogramowania wspierającego specyficzne wymagania Klientów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi obejmujące szczegółową analizę potrzeb biznesowych Klientów, opracowanie skalowalnej architektury rozwiązania aż po dostarczenie gotowej aplikacji spełniającej wszystkie, ustalone wcześniej wymagania. W skład oferty wchodzi także analiza i refaktoring kodu firm trzecich.

Simpli-Hire

Usługi z zakresu Contractingu IT, elastyczna forma współpracy ze specjalistami IT o różnym zakresie kompetencji mające na celu pomoc firmom w realizacji innowacyjnych projektów IT, uzupełnienia braków kadrowych i wsparcie pracowników w inwestowaniu we własny rozwój zawodowy poprzez umożliwienie zdobywania nowych doświadczeń.
Hire

Simpli-Hire Team

Krótko lub długoterminowa, elastyczna forma najmu zespołu specjalistów IT w pożądanym obszarze kompetencyjnym, dostępnych na życzenie Klienta do realizacji określonego projektu informatycznego.

Simpli-Hire Expertise

Doradztwo w zakresie potrzeb rekrutacyjnych w kontekście wymagań projektowych, weryfikacja kompetencji technicznych kandydata, shortlista osób rekomendowanych do projektu.
Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco
Zapisz się