Simpli-Secure – oferta Simplicity w obszarze cyberbezpieczeństwa

Tematy poruszane w tym artykule

Doświadczony zespół konsultantów z Simplicity potrafi zaprojektować efektywną architekturę oraz dobrać odpowiedni zestaw narządzi i systemów do poprawy cyberbezpieczeństwa praktycznie każdej organizacji. Pomagamy naszym klientom w instalacji i konfiguracji oprogramowania, kładąc szczególny nacisk na optymalizację liczby wykorzystywanych licencji. Szkolimy także administratorów i operatorów systemów bezpieczeństwa.  

Cieszy nas każde wyzwanie – lubimy nietypowe projekty, w których możemy się wykazać naszymi kompetencjami i pomysłowością w rozwiązywaniu problemów. Potrafimy sprawnie przeprowadzić migrację z praktycznie dowolnego rozwiązania bezpieczeństwa do najlepszego w swojej klasie systemów IBM QRadar. Umiemy także tak integrować systemy pochodzące od różnych producentów, aby zapewnić monitoring całej infrastruktury IT/OT. Naszą specjalnością jest integracja systemów klasy SIEM (Security Information and Event Management) z systemami klasy SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). 

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem IT  

Simplicity rozwija swoje kompetencje przede wszystkim w zakresie wdrażania i utrzymania w ruchu systemów SIEM oraz SOAR. Naszym kluczowym dostawcą oprogramowania jest IBM ze swoją platformą IBM Security® QRadar Suite®. To właśnie rozwiązanie najczęściej wybierają klienci biznesowi oraz organizacje z sektora publicznego, bankowości, rolnictwa, służb państwowych oraz firm powiązanych z surowcami strategicznymi.  

Wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie dla żywotności operacyjnej organizacji, Simplicity dostarcza sprawdzone i skalowalne rozwiązania dopasowane do aktualne i przyszłego stanu cyberzagrożeń. 

Potwierdzeniem kompetencji naszych inżynierów i architektów są certyfikaty, których zdobycie wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i wszechstronnej praktyki i doświadczenia:  
 

  • IBM Certified Administrator – Security QRadar SIEM v. 7.5 
  • IBM Certified Deployment Professional – Security QRadar SIEM v. 7.4.3 
  • IBM Certified Analyst – Security QRadar SIEM v. 7.4.3 

Automatyzacja reagowania na incydenty bezpieczeństwa

Ekspercka wiedza inżynierów z Simplicity powala na tworzenie rozwiązań informatycznych, których podstawowym zadaniem jest uprawnianie pracy działów SOC (Security Operation Center) w sektorze publicznym. W zrealizowanych już projektach wdrożeniowych zajmowano się przede wszystkim merytorycznym opracowaniem i uzgadnianiem procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa. To właśnie te procedury opisane w playbookach są wykorzystywane przez IBM QRadar® SOAR, który jest fundamentem całego systemu bezpieczeństwa IT. Playbooki są opracowywane z myślą o zapewnieniu spójnych i zorganizowanych działań w przypadku wystąpienia incydentów, co pomaga zminimalizować chaos i zapewnić skuteczne reagowanie na zagrożenia.  

Architekci, deweloperzy i programiści z Simplicity potrafią szybko i skuteczne zintegrować system IBM QRadar® SOAR z innymi rozwiązaniami z obszaru cyberbezpiczeństwa takimi, jak Splunk SIEM, Palo Alto Firewall, Cisco WSA/ESA i wieloma innymi. Te umiejętności zostały już wielokrotnie potwierdzone w praktyce.  

Simplicity potrafi dzielić się swoją wiedzą – oferujemy eksperckie wsparcie i szkolenia partnerów w zakresie obsługi incydentów oraz automatyzacji procesów reagowania na cyberzagrożenia. 

Systemy kopii zapasowych

Kluczowym elementem każdego kompleksowego systemu bezpieczeństwa IT są kopie zapasowe. Wiadomo, że nie ma idealnych zabezpieczeń, na dodatek nie wiadomo co jutro wymyślą hakerzy, ale ci, którzy mają dane zabezpieczone w swoich kopiach zapasowych mogą spać spokojnie. Posiadanie prawidłowych, sprawdzonych, niezainfekowanych kopii bezpieczeństwa minimalizuje potencjalne straty nie tylko w przypadku ataku hakerskiego, ale także chroni także przed skutkami nieprawidłowych konfiguracji systemów lub błędach w ich aktualizacji. Nie ma nic lepszego i bardziej kojącego zszargane nerwy administratorów poddanych presji cyberzagrożeń niż możliwość przywrócenia ostatniej prawidłowej wersji danych.  

Simplicity jest partnerem handlowym wielu producentów najlepszych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych takich, jak Veeam, Rubrik, Dell, Veritas czy Commvault. Dzięki temu u licznych klientów z sektora ubezpieczeniowego, bankowego oraz w agendach rządowych usprawnione zostały procesy tworzenia kopii bezpieczeństwa i błyskawicznego odtwarzania danych po awariach, bez względu na przyczyny.  

Firewall – zabezpieczenia brzegów sieci

Simplicity nie traci z oczu żadnego z elementów infrastruktury IT, która wpływa na bezpieczeństwo danych i systemów biznesowych. Stąd duży nacisk położono na budowę kompetencji w zakresie zabezpieczenie brzegów sieci (Edge Security), czyli ochronę urządzeń końcowych i ich systemów operacyjnych narażonych na pracę w nieznanym i potencjalnie niebezpieczny zewnętrznym środowisku sieciowym. To tam, na brzegu sieci są miejsca podatne na różnego typu ataki, złośliwe oprogramowanie i inne zagrożenia. 

U swoich klientów Simplicity implementuje cały zestaw zróżnicowanych mechanizmów, urządzeń i praktyk, które mają zminimalizować ryzyko i chronić wrażliwe zasoby sieciowe. Zasadniczym elementem takiej ochrony jest Next Generation Firewall pochodzący od producentów tej klasy, co Fortinet, czy Palo Alto. NGFW to zaawansowany rodzaj zapory sieciowej, która łączy tradycyjne funkcje firewalla z dodatkowymi funkcjami takimi, jak filtracja treści, inspekcja głębokości pakietów, detekcja i zapobieganie intruzom (IDS/IPS), kontroli aplikacji oraz analizy ruchu sieciowego. Dzięki temu powstaje skuteczna ochrona sieci przed współczesnymi zagrożeniami. 

Wykorzystanie możliwości, jakie oferuje Next Generation Firewall wymaga, aby inżynierowie potrafili całościowo podejść do architektury sieciowej oraz dysponowali wiedzą niezbędną do tworzenia odpowiednich reguł, czy chociażby wdrażania zasad Zero Trust, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi w branży.  

Zarządzanie i kontrola dostępu do zasobów IT

W wielu większych organizacjach zarządzanie i kontrola dostępu do zasobów IT bywa wyzwaniem. Jest to zagadnienie szczególnie istotne tam, gdzie wymagana jest zgodność proceduralna z NIST, czy ISO 27001 oraz gdzie funkcjonują konta uprzywilejowane posiadające rozszerzone uprawnienia do kontroli różnych aspektów systemu takich, jak instalacja oprogramowania, zarządzanie użytkownikami, czy dostęp do wrażliwych danych. 

Simplicity, dzięki własnej grupie ekspertów w tej dziedzinie pomaga swoim klientom ograniczyć ryzyko związane z nadmiernym lub niekontrolowanym dostępem do kont uprzywilejowanych, co jest szczególnie ważne także z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

Zasadniczym elementem takiego systemu kontroli dostępu jest aplikacja PAM (Privilaged Access Manager), czyli rodzaj narzędzia lub platformy informatycznej, która zarządza i kontroluje dostęp do uprzywilejowanych kont i zasobów w systemach komputerowych i sieciach. 

Simpicity korzysta z zaawansowanych technologicznie produktów firmy CyberArk i polskiej FUDO. Jakość ich rozwiązań zweryfikowało samo życie – dzięki tym systemom można uzyskać dostęp do informacji kto i kiedy logował się do systemów IT z wykorzystaniem zwiększonych uprawnień, a następnie zweryfikować przestrzeganie zasad least privilige oraz w ciągłym trybie usprawniać politykę bezpieczeństwa. Kompetencje Simplicity w tym zakresie zostały docenione przez dużego gracza z sektora bankowego.  

Audyty i testy bezpieczeństwa  

Simplicity do cyberbezpieczeństwa podchodzi w sposób kompleksowy. Widać to po łatwości z jaką klienci firmy przechodzą cykliczne audyty. Wdrożone rozwiązania, w tym także klasy PAM, pozwalają na nagrywanie sesji użytkowników, które mogą być dowodem w sprawach sądowych. Menedżery haseł oraz ich modyfikatory działają na tyle efektywnie, że nawet administratorzy mogą nie znać haseł do serwerów, do których się logują. Inżynierowie Simplicity wielokrotnie pomagali klientom w tworzeniu jedynej ścieżki dostępu do serwerów krytycznych tak, aby zniwelować ryzyko dostępu do infrastruktury krytycznej z pominięciem firmowych zabezpieczeń. 

Do sprawdzenia odporności takiego systemu bezpieczeństwa służą testy penetracyjne. W ogólności jest to proces kontrolowanego ataku na badaną infrastrukturę. Konsultanci Simplicity wraz z klientem ustalają, które systemy będą poddane testom oraz jakimi metodami. Uzgadnia się także, czy atakujący dostanie konto w badanych systemach i będzie próbował podnieść swoje uprawnienia, czy może powinien zasymulować atak z zewnątrz (Red Team).  

Simplicity może poddawać testom także aplikacje internetowe, wykorzystując przy tym podatności z OWASP Top 10. Zespół atakujący stara się wykorzystać luki w zabezpieczeniach aplikacji tak, aby przejąć kontrolę nad maszynami, na których te aplikację się znajdują, a następnie wykorzystać do dalszej eksploracji sieci. Dzięki takim testom, partnerzy Simplicity mogą usprawnić swoje systemy i procedury bezpieczeństwa, poznać ich słaby strony lub wręcz wykryć w nich luki.  

Bezpieczeństwo w chmurze 

Bez względu na to, czy dane są przechowywane lokalnie, w chmurze publicznej, czy hybrydowej – muszą być bezpieczne. Simplicity może zaprojektować i wdrożyć kompleksowy system bezpieczeństwa usług i danych w chmurze. Wykorzystywane jest do tego rozwiązanie CASB (Cloud Access Security Broker), czyli nowoczesny pod względem technologicznym broker zabezpieczeń uzupełniający funkcjonujące już zapory bezpieczeństwa takie, jak Next Generation Firewalls, systemy ochrony przed wyciekami informacji DLP (Data Loss Prevention), kontroli tożsamości jako usługi  IDaaS (Identity as a Service), zapory sieciowe aplikacji (WAF-Web Application Firewall) oraz inne.  

U jednego z czołowych dystrybutorów aut osobowych w Europie Simplicity wdrożyło system Netskope, który zarządza bezpiecznym dostępem pracowników do zasobów w chmurze zgodnie z ich uprawnieniami. Zespół Simplicity nie tylko zrealizował wdrożenie, ale także na bieżąco nim administruje. Nawet popularne usługi chmurowe takie, jak Microsoft Office 365 także wymagają uwagi – specjaliści z Simplicity wielokrotnie pomagali zabezpieczać usługi tego typu, tworzyć adekwatne polityki bezpieczeństwa oraz konfigurować płatne plany usługi Microsoft Defender. 

Rozwiązania EDR/XDR NDR

Praktycznie każde urządzenie podłączone do sieci stanowi potencjalny wektor ataku dla zagrożeń z Internetu, a każde z tych urządzeń jest potencjalną bramą do danych organizacji. Zatem w organizacji dbającej o bezpieczeństwo danych muszą funkcjonować systemy, które zbierają dane z punktów końcowych, wykorzystują je do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zapewniają pomocne sposoby badania i reagowania na te zagrożenia. Najnowocześniejsze z nich potrafią automatycznie podjąć odpowiednie działania i raportować po zakończeniu swojej akcji. Tak właśnie działają systemy EDR (Endpoint Detection & Response) i NDR (Network Detection & Response). 

Simplicity idzie nieco dalej, pomagając wdrożyć także systemy klasy XDR, czyli eXtended Detection & Response.  Rozszerzają one potencjał EDR wykorzystując przy tym algorytmy sztucznej inteligencji AI i automatyzację procesów. Systemy XDR nie tylko integrują punkty końcowe, ale również zapewniają wgląd w sieć korporacyjną. Powstałe w ten sposób masywne bazy danych umożliwiają precyzyjną, maszynową analizę i skuteczne wykrywanie, przede wszystkim dzięki głębokiej integracji i korelacji danych przy użyciu wdrożonych komponentów. 

Dokumentowanie wytwarzania oprogramowania 

Dla Simplicity bezpieczeństwo jest najważniejsze, także na etapie tworzenia oprogramowania. Zespół firmowych specjalistów zajmuje się tworzeniem dla organizacji dokumentów standaryzujących procedury wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Procesy SDLC (Software Development LifeCycle) są uzupełniane o elementy Security, tworząc w ten sposób procedury (S)SDLC. Dzięki temu organizacje otrzymują kompleksową instrukcję, która wykorzystuje najlepsze praktyki inżynierskie. 
 

Widoczne jest także szybko rosnące zapotrzebowanie na statystyczną analizę kodu. Dzięki zatrudnianiu najwyższej klasy specjalistów i stałe inwestowanie w rozwój ich kompetencji, Simplicity może z powodzeniem oferować tego typu usługi. Potwierdza to zdobyty certyfikat „Checkmarx Certified Partner Engineer”, który świadczy najwyższych kwalifikacjach i profesjonalnym poziomie usług z zakresu zabezpieczania kodu SAST i SCA. 

Poprzednie artykuły z obszaru cybersecurity:

  1. https://simplicity-poland.pl/blog/w-jakie-narzedzia-i-technologie-warto-zainwestowac-w-zakresie-cybersecurity/
  2. https://simplicity-poland.pl/blog/jakie-sa-najwyzsze-zagrozenia-cybernetyczne-i-jakie-kroki-podjac-aby-sie-przed-nimi-chronic/
  3. https://simplicity-poland.pl/blog/w-jakie-narzedzia-i-technologie-warto-zainwestowac-w-zakresie-cybersecurity-2/

Dowiedz się więcej

Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco
Zapisz się