Referencje i wybrane projekty

SimplicITy posiada bogate portfolio Klientów, którzy zaufali naszym rozwiązaniom. Dzięki szerokim kompetencjom pracowników i profesjonalnej obsłudze nasi Klienci zyskali produkty dopasowane do swoich potrzeb, a SimplicITy uzyskało poświadczenie jakości i zaufania na rynku.


SEKTOR PUBLICZNY


refrencje 1

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 • Utrzymanie i rozwój systemu backupu w PKP S.A.
 • Modernizacja i utrzymanie części infrastruktury informatycznej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
 • Utrzymanie i rozwój systemu ERP w Komendzie Głównej Policji
 • Modernizacja systemu backupu i archiwizacji w PERN
 • Wdrożenie systemu DR w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • Rozbudowa systemu dyskowego dla Agencji Mienia Wojskowego
 • Inplementacja systemu backupu w Poczcie Polskiej S.A.

GŁÓWNI KLIENCI

 • Komenda Główna Policji
 • Skarb Państwa-Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • PKP S.A. 
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojskowa Agencja Medyczna
 • Polskie Radio
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Poczta Polska S.A.
 • Politechnika Warszawska
 • PKP Intercity
 • LOT
 • GUS
 • PERN
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Agencja Mienia Wojskowego

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665