Referencje i wybrane projekty

SimplicITy posiada bogate portfolio Klientów, którzy zaufali naszym rozwiązaniom. Dzięki szerokim kompetencjom pracowników i profesjonalnej obsłudze nasi Klienci zyskali produkty dopasowane do swoich potrzeb, a SimplicITy uzysało poświadczenie jakości i zaufania na rynku.


SEKTOR BANKOWO – UBEZPIECZENIOWY


refrencje 2

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 • Relokacja DataCenter w PKO BP
 • Utrzymanie i rozwój systemu backupu i archiwizacji danych w mBanku
 • Implementacja i utrzymanie systemu monitoringu w Warta S.A.
 • Implementacja systemu bibliotek taśmowych dla ING CFP S.A.
 • Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Eurobanku

 

GŁÓWNI KLIENCI

 • mBank
 • Eurobank
 • PKO Bank Polski
 • PKO Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • ING CFP S.A.
 • BGK
 • BZ WBK
 • Vienna Insurance Group
 • Warta S.A.
 • AXA

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665