Symantec

13

Firma Symantec jest światowym liderem w dziedzinie zabezpieczeń, pamięci masowych i zarządzania systemami, pomagając klientom — zarówno indywidualnym, małym firmom, jak i największym globalnym organizacjom — zabezpieczać dane i zarządzać nimi, chroniąc je przed zagrożeniami skuteczniej i bardziej kompleksowo niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Jako czwartemu pod względem wielkości niezależnemu producentowi oprogramowania na świecie zależy firmie przede wszystkim na wyeliminowaniu zagrożeń dla danych, technologii i procesów bez względu na urządzenie, platformę, interakcje i lokalizację. Oprogramowanie oraz usługi firmy Symantec zapewniają całkowitą ochronę w sposób umożliwiający łatwe zarządzanie i automatyczne egzekwowanie środków kontrolnych - dając pewność gdziekolwiek informacja jest używana lub przechowywana.

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665