Huawei

8

Huawei to światowy lider rozwiązań z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) a także wiodący producent rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów pamięci masowych dla klientów korporacyjnych na całym świecie.

Huawei jest w światowej czołówce firm wprowadzających najbardziej innowacyjne rozwiązania. Firma wnioskowała o setki patentów i jest numerem 2 pod względem zgłaszanych standardów w organizacji IETF. Przeznacza także 14% przychodów ze sprzedaży oraz 46% swojej kadry pracowniczej na potrzeby działu rozwoju. Wszystko to daje gwarancję, że produkty Huawei korzystają ze stale rozwijanych najnowszych technologii.

Huawei to ponad 150 000 pracowników z czego prawie połowa to dział R&D. To roczny dochód ze sprzedaży na poziomie 35 miliardów dolarów, to także nr 1 rynku telekomunikacyjnego wyprzedzając Alcatel, Nokia-Siemens. To firma o olbrzymim potencjale i dużej innowacyjności.

Huawei Enterprise ma kompletną ofertę rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych podzieloną na cztery grupy: produkty sieciowe, rozwiązania komunikacyjne, produkty informatyczne i kompleksowe rozwiązania skierowane do konkretnych sektorów.

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665