Hewlett-Packard

HP Blue RGB 100 SM

Firma Hewlett Packard Enterprise tworzy nowoczesne rozwiązania technologiczne dla biznesu.  Jako lider w branży zaawansowanych technologii informatycznych, HPE dostarcza szerokie portfolio rozwiązań, obejmujące cztery kluczowe obszary takie jak

Infrastruktura IT, w tym serwery, pamięci masowe i rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw, najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do rozszerzenia i optymalizacji kluczowych aspektów działalności i zarządzania nimi, usługi gwarantujące uzyskanie wartości dodanej, rozwiązania zorientowane na klienta, dzięki którym wszystko działa bez zarzutu.

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665