CommVault

cv11

Firma CommVault została założona siedemnaście lat temu w celu umożliwienia przedsiębiorstwom lepszego zabezpieczania i zarządzania swoimi danymi, a także uzyskiwania dzięki nim lepszej wartości biznesowej.

Dzięki CommVault firmy na całym świecie mogą uwolnić się od chaosu, nadmiernych kosztów i złożoności. Swoją ofertę kierujemy do firm, które myślą przyszłościowo, są odważne i chętne do wprowadzania zmian, które zaprowadzą je tam, gdzie chcą się znaleźć.

Oficjalnie CommVault jest notowaną na giełdzie spółką zajmującą się oprogramowaniem do zarządzania danymi i informacjami z siedzibą główną w Tinton Falls, New Jersey. Wprowadzenie najlepszego w branży produktu do tworzenia kopii zapasowych, oprogramowania Simpana , zaznaczyło naszą silną pozycję na tym rynku. Klienci wybierają nas ze względu na przestrzeganą przez nas filozofię Solving Forward® oraz możliwość dostarczania kompletnych rozwiązań zapewniających nieskończoną skalowalność i niespotykaną wcześniej kontrolę w zakresie danych oraz kosztów.

Oprogramowanie CommVault jest uznawane w badaniu Magic Quadrant przeprowadzanym przez firmę Gartner za lidera 2014 w kategorii oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych/odtwarzania danych dla przedsiębiorstw. Dodatkowo naszymi strategicznymi partnerami są wiodące firmy technologiczne na całym świecie: Hitachi Data Systems, Microsoft, NetApp, VMware, Novell, HP, Oracle, Bull, Fujitsu i SAP.

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665