BMS Creative

BMS logo ver2

BMS Creative jest spółką działającą od 1992 roku, flagowym produktem firmy jest  program Berberis. Wprowadzony na rynek w 2001 roku, ma on już tysiące użytkowników w Polsce i poza jej granicami.

Berberis to nowoczesny koncepcyjnie, wielomodułowy system ERP z klientem w roli głównej (CRM).

System wspomaga organizację pracy oraz kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami na każdym etapie działań, zapewniając przy tym wsparcie dla pracy grupowej, definiowania procedur, a także archiwizacji i obiegu dokumentów w firmie. Pozwala między innymi ewidencjonować kontrahentów, rejestrować wszelkie kontakty, prowadzić projekty (z budżetowaniem oraz alokacją zasobów), jak również – przy wykorzystaniu usługi weBBell* - przeprowadzać skuteczne działania marketingowe, umożliwiające dotarcie do docelowych klientów jeszcze zanim uczyni to konkurencja.

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665