Zarządzanie centrum danych

  • monitorowanie warunków fizycznych w centrum danych – rozwiązania gromadzące informacje z czujników i systemów pomocniczych centrum danych w celu optymalizacji wentylacji, zużycia energii oraz ograniczenia ryzyka niedostępności systemów
  • automatyczna migracja aplikacji między centrami danych – rozwiązania pozwalające automatycznie migrować całe środowiska aplikacyjne między centrami danych, w tym przy utrzymaniu ciągłości pracy produkcyjnej
  • automatyzacja zarządzania sieciami w centrum danych – rozwiązania pozwalające scentralizować i jednolicie zarządzać wszystkimi platformami sieciowymi działającymi w centrum danych, bez względu na producenta
  • optymalizacja kosztów bezpiecznych połączeń z oddziałami – rozwiązania i powiązane z nimi usługi konsolidujące kluczowe systemy sieciowe w głównym centrum danych, przy zachowaniu zakresu funkcjonalnego i poziomu bezpieczeństwa usług biznesowych działających w oddziałach
  • relokacje infrastruktury pomiędzy centrami danych – usługi obejmujące planowanie i wykonanie przeniesienia infrastruktury informatycznej pomiędzy lokalizacjami

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665