Systemy Enterprise: IBM P-Series, Oracle Sparc

 • Wymiarowanie serwerów: dobór elementów sprzętowych serwerów oraz odpowiednich licencji
 • Wdrożenie systemów
 • Implementacja wirtualizacji,
 • Osadzanie systemów operacyjnych
 • Analiza wydajności oraz tuning systemów operacyjnych
 • Podnoszenie wysokiej dostępności poprzez wdrożenia rozwiązań klastrowych
 • Implementacja polityki Disaster Recovery
 • Utrzymanie systemów (wsparcie administracji)
 • Pełne utrzymanie systemów Power (outsourcing)
 • Support sprzętowy pogwarancyjny
 • Szkolenia przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665