Ochrona własności intelektualnej

  • zarządzanie procesem aktualizacji danych podstawowych – rozwiązania do kontroli dostępu oraz zarządzania procesem zmiany danych podstawowych, np. receptur, kodów surowców, dostawców
  • kontrola dostępu do projektów, wyników badań, receptur – systemy kontrolujące dostęp, logujące aktywność użytkowników w systemach, zapobiegające kasowaniu informacji, rejestrujące sesje
  • ochrona informacji poufnych – rozwiązania ograniczające krąg osób mogących uzyskać dostęp, odczytać, wydrukować lub przekazać dalej określone dokumenty, pliki lub wiadomości, w tym także rozwiązania uniemożliwiające wyciek danych poprzez sieć lub nośniki danych

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665