Ciągłość procesów biznesowych

  • Wysoka dostępność systemów biznesowych – rozwiązania zapewniające ciągłość działania systemom realizującym kluczowe procesy biznesowe, bez względu na okoliczności
  • Audyt i ochrona systemów automatyki – usługi polegające na przeglądzie konfiguracji i dokumentacji systemów automatyki pod kątem bezpieczeństwa procesów przemysłowych, bezpieczeństwa informatycznego i proceduralnego (np. zarządzania zmianą konfiguracji)
  • Audyt środowisk i procedur awaryjnych – analiza architektury i konfiguracji środowisk awaryjnych (ang. disaster recovery) pod kątem stosowania dobrych praktyk i zaleceń producentów; analiza wykonalności procedur awaryjnych i ich adekwatności do możliwości posiadanych rozwiązań informatycznych

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665