Centralizacja usług i aplikacji

  • Platformy i rozwiązania terminalowe - rozwiązania pozwalające centralizować zarówno warstwę serwerową aplikacji biznesowych, jak i ich warstwę kliencką, w celu uproszczenia procesu aktualizacji oprogramowania, zwiększenia niezawodności procesów oraz poprawy bezpieczeństwa danych
  • Wirtualne środowiska desktopowe - rozwiązania eliminujące lokalne środowiska desktop na rzecz desktopów dostępnych w trybie terminalowym lub strumieniowym z centralnego centrum danych – m.in. w celu redukcji kosztów wsparcia, aktualizacji oprogramowania, optymalizacji kosztów licencyjnych, poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony danych wrażliwych

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665