Simplicity Spółka Akcyjna

SimplicITy Spółka Akcyjna 

ul. Prosta 20
00-850 Warszawa

KRS: 0000632800
NIP 5223069675
REGON 365218970

 

tel: +48 22 299 13 47
fax: +48 22 203 54 98
e-mail: kontakt@simplicity-poland.pl

 

SimplicITy S.A. przekształca się w Dolce Vita S.A

Ogłoszenia 

 

Zarząd Dolce Vita S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000632800) (dalej „Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Prostej 20, 00-850 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 17.00.

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665