OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „RODO”.

 

Zgodnie z przepisami, mamy obowiązek dostarczyć Tobie niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich starań aby:

  • treść informacji była dla Ciebie przejrzysta,
  • była dostępna w każdym miejscu gdzie prosimy Cię o podanie danych osobowych,
  • abyś miał/a możliwość ponownego zapoznania się z informacją w dowolnym momencie.

Chcemy również zwrócić uwagę że korzystając z naszego serwisu (np. formularzach kontaktowych, rejestracyjnych czy też dokumentach do pobrania) możesz spotkać się z skróconą treścią wymaganych informacji. W świetle zachowania przejrzystości dostarczania informacji obowiązek ten przedstawiamy w formacie wielowarstwowym. Celem przyjętego przez nas rozwiązania jest ograniczenie zakresu informacji przekazywanej na raz, umożliwienie wrócenie do informacji w każdej dowolnej chwili oraz ograniczenie kosztów dystrybuowania treści przekazywanej informacji w formie przeglądania czy wydruku.

 

Poniżej prezentujemy dostępne treści informacji względem celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe:

Obowiązek informacyjny - Nadawca korespondencji elektronicznej

Obowiązek informacyjny - Kandydaci do pracy

Obowiązek informacyjny -Pracownicy

Obowiązek informacyjny - Klienci, Partnerzy, Współpracownicy

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665