IBM

IBM strona

IBM to jeden z najstarszych koncernów informatycznych.

Obecnie przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz oprogramowanie i sprzęt. Jej główną siedzibą jest Armonk w pobliżu Nowego Jorku.

Zatrudniając 398 455 pracowników na całym świecie i osiągając przychód w wysokości 103,6 miliarda USD (2008) przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w wysokości 16,7 miliardów USD. IBM jest największym przedsiębiorstwem branży informatycznej świata. Posiada przedstawicielstwa w 170 krajach. Jej akcje notowane są na New York Stock Exchangeod 11 listopada 1915.

IBM zajmuje się praktycznie każdym segmentem rynku informatycznego, poczynając od komputerów klasymainframe, a kończąc nananotechnologii. Od kilku lat coraz większe znaczenie w przedsiębiorstwie mają usługi konsultingowe, a nie, jak wcześniej, produkcja. Samuel J. Palmisano wybrany został na CEO w styczniu 2002 właśnie za swój wkład w rozwój działalności konsultingowej przedsiębiorstwa (rozwinięcie działu Global Business Services).

SimplicITy Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000692977
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951