Hewlett-Packard

HP Blue RGB 100 SM

Firma Hewlett Packard Enterprise tworzy nowoczesne rozwiązania technologiczne dla biznesu.  Jako lider w branży zaawansowanych technologii informatycznych, HPE dostarcza szerokie portfolio rozwiązań, obejmujące cztery kluczowe obszary takie jak

Infrastruktura IT, w tym serwery, pamięci masowe i rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw, najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do rozszerzenia i optymalizacji kluczowych aspektów działalności i zarządzania nimi, usługi gwarantujące uzyskanie wartości dodanej, rozwiązania zorientowane na klienta, dzięki którym wszystko działa bez zarzutu.

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951