Fudo

17

FUDO jest rozwiązaniem do stałego monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych. Jego zastosowanie pozwala na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT, podczas współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi.FUDO to urządzenie, które aktywnie monitoruje ruch w sieci i rejestruje wszelkie sesje dostępu SSH, RDP, HTTP, HTTPS, MySQL, Oracle oraz VNC. Umożliwia analizę zarówno sesji archiwalnych jak i obecnie trwających. Podczas podglądu sesji na żywo, osoba nadzorująca może w każdej chwili ją zakończyć, wstrzymać lub włączyć się do niej by pracować wspólnie ze zdalnym użytkownikiem. Wszystkie dane z sesji zapisywane są na urządzeniu FUDO w formie zaszyfrowanej oraz znakowane kryptograficznym znacznikiem czasu.

Funkcjonalność   

FUDO pozwala minimalizować konsekwencje związane z udzieleniem osobom trzecim dostępu do własnej infrastruktury informatycznej. Możliwość śledzenia trwających sesji, blokowania działań niepożądanych oraz zarządzanie prawami dostępu pozwalają na bieżąco wpływać na bezpieczeństwo monitorowanych systemów IT. W przypadku podejrzenia o nadużycie praw dostępu, FUDO umożliwia wyszukanie żądanej sesji i prześledzenia jej sekunda po sekundzie w postaci aktywnego strumienia video.

SimplicITy Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000692977
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951