Zarządzanie centrum danych

  • monitorowanie warunków fizycznych w centrum danych – rozwiązania gromadzące informacje z czujników i systemów pomocniczych centrum danych w celu optymalizacji wentylacji, zużycia energii oraz ograniczenia ryzyka niedostępności systemów
  • automatyczna migracja aplikacji między centrami danych – rozwiązania pozwalające automatycznie migrować całe środowiska aplikacyjne między centrami danych, w tym przy utrzymaniu ciągłości pracy produkcyjnej
  • automatyzacja zarządzania sieciami w centrum danych – rozwiązania pozwalające scentralizować i jednolicie zarządzać wszystkimi platformami sieciowymi działającymi w centrum danych, bez względu na producenta
  • optymalizacja kosztów bezpiecznych połączeń z oddziałami – rozwiązania i powiązane z nimi usługi konsolidujące kluczowe systemy sieciowe w głównym centrum danych, przy zachowaniu zakresu funkcjonalnego i poziomu bezpieczeństwa usług biznesowych działających w oddziałach
  • relokacje infrastruktury pomiędzy centrami danych – usługi obejmujące planowanie i wykonanie przeniesienia infrastruktury informatycznej pomiędzy lokalizacjami

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951