Sieci LAN/WAN

  • Projekty i wdrożenia w zakresie sieci teleinformatycznychopartych o urządzenia Cisco oraz innych producentów
  • Projektowanie telefonii w oparciu o system VoIP
  • Migracja telefonii do systemu VoIP
  • Projekty edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa, sieci, technologii wysokiej dostępności, zabezpieczania danych oraz Disaster recovery
  • Audyty sieci pod kątem funkcjonalnym i bezpieczeństwa
  • Wsparcie przy utrzymaniu sieci

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951