Ochrona własności intelektualnej

  • zarządzanie procesem aktualizacji danych podstawowych – rozwiązania do kontroli dostępu oraz zarządzania procesem zmiany danych podstawowych, np. receptur, kodów surowców, dostawców
  • kontrola dostępu do projektów, wyników badań, receptur – systemy kontrolujące dostęp, logujące aktywność użytkowników w systemach, zapobiegające kasowaniu informacji, rejestrujące sesje
  • ochrona informacji poufnych – rozwiązania ograniczające krąg osób mogących uzyskać dostęp, odczytać, wydrukować lub przekazać dalej określone dokumenty, pliki lub wiadomości, w tym także rozwiązania uniemożliwiające wyciek danych poprzez sieć lub nośniki danych

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951