Ciągłość procesów biznesowych

  • Wysoka dostępność systemów biznesowych – rozwiązania zapewniające ciągłość działania systemom realizującym kluczowe procesy biznesowe, bez względu na okoliczności
  • Audyt i ochrona systemów automatyki – usługi polegające na przeglądzie konfiguracji i dokumentacji systemów automatyki pod kątem bezpieczeństwa procesów przemysłowych, bezpieczeństwa informatycznego i proceduralnego (np. zarządzania zmianą konfiguracji)
  • Audyt środowisk i procedur awaryjnych – analiza architektury i konfiguracji środowisk awaryjnych (ang. disaster recovery) pod kątem stosowania dobrych praktyk i zaleceń producentów; analiza wykonalności procedur awaryjnych i ich adekwatności do możliwości posiadanych rozwiązań informatycznych

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951