Centralizacja usług i aplikacji

  • Platformy i rozwiązania terminalowe - rozwiązania pozwalające centralizować zarówno warstwę serwerową aplikacji biznesowych, jak i ich warstwę kliencką, w celu uproszczenia procesu aktualizacji oprogramowania, zwiększenia niezawodności procesów oraz poprawy bezpieczeństwa danych
  • Wirtualne środowiska desktopowe - rozwiązania eliminujące lokalne środowiska desktop na rzecz desktopów dostępnych w trybie terminalowym lub strumieniowym z centralnego centrum danych – m.in. w celu redukcji kosztów wsparcia, aktualizacji oprogramowania, optymalizacji kosztów licencyjnych, poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony danych wrażliwych

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951