Business intelligence

  • Dedykowane rozwiązania obejmujące analizę, budowę i wdrożenie
  • Elastyczne i przejrzyste narzędzia do tworzenia i zarządzania raportami w obrębie całego przedsiębiorstwa
  • Mobilny Business Intelligence – aktualne informacje dostępne wszędzie, gdzie potrzebujesz
  • Analiza social media

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951