Bezpieczeństwo IT

  • Audyty bezpieczeństwa sieci
  • Implementacja polityki bezpieczeństwa w organizacji
  • Wykonywanie analiz klienta pod kontem bezpieczeństwa
  • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem sieci
  • Ochrona kanałów cyfrowych
  • Bezpieczeństwo informacji biznesowej

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
emc1
Fujitsu Logo.svg1
hp3
len
 STORWARE LOGO MENU
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951