Bazy danych

  • Audyt środowiska pod kontem wydajności
  • Optymalizacja kosztowa środowiska
  • Planowanie architektury systemowo – bazodanowej
  • Implementacja systemów bazodanowych łącznie z rozwiązaniami klastrowymi typu (RAC czy HADR)
  • Wykonywanie migracji pomiędzy bazami danych
  • Zabezpieczanie baz danych
  • Utrzymanie systemu bazodanowego
  • Wsparcie kompetencyjne klienta

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
 

SimplicITy Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000484964
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951