Rekrutacja

Proces rekrutacji w SimplicITy jest prowadzony na podstawie aplikacji nadesłanych przez kandydatów. Stawiamy na pracowników, którzy będą mogli w aktywny sposób wspierać rozwój naszej firmy oraz najlepiej realizować jej plany.

Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

Etap I: Analiza złożonych aplikacji

Aplikacje kandydatów są analizowane i selekcjonowane pod kątem zgodności z wymaganiami stanowiska podanego w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Kandydaci, którzy spełniają wymagania na poszczególne stanowiska przechodzą do etapu II.

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna

W trakcie spotkania weryfikowane są informacje podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych – w szczególności w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W zależności od stanowiska sprawdzone są również: znajomość języka angielskiego oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Osoby, które pomyślnie przejdą etap II, przechodzą do etapu III.

ETAP III: Rozmowa decydująca

Spotkanie kandydata z bezpośrednim przełożonym, w trakcie którego omawiane są warunki zatrudnienia i zakres obowiązków. Po tym spotkaniu podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu wybranego kandydata.

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM strona
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000692977
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951