Storage Systems and Tape Devices

  • Disk array dimensioning considering the performance and storage needs of the following manufacturers: IBM, EMC, Hitachi, NetApp, Huawei
  • Tape array configurations
  • Data migration
  • Configuring replications
  • Designing and virtualization of mass storage
  • Administrating mass storage
  • Servicing the disk arrays and tape libraries

Our Partners

Thanks to our knowledge and the experience, it acquired certificates from the largest equipment and programming manufacturers, gaining their partner status.

Citrix Logo Blackvr4
cv11
Fujitsu Logo.svg1
HP Blue RGB 100 SM

SimplicITy Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000692977
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951