Business Intelligence

  • Dedicate solutions which include analysis, systems architecture and implementation
  • Clear tools for reports management across enterprise
  • Social media analysis
  • Mobile Business Intelligence – actual information are available everywhere, where you need it

Our Partners

Thanks to our knowledge and the experience, it acquired certificates from the largest equipment and programming manufacturers, gaining their partner status.

Citrix Logo Blackvr4
cv11
Fujitsu Logo.svg1
HP Blue RGB 100 SM

SimplicITy Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000692977
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951