Backup Systems

  • Audit of the Central Backup System
  • Backup system dimensioning: hardware and licences
  • Audit of licence compliance
  • Implementing the Central Backup System
  • Professional consulting
  • Full maintenance of the Central Backup System
  • Servicing the backup system devices: servers, tape libraries, disk arrays

Our Partners

Thanks to our knowledge and the experience, it acquired certificates from the largest equipment and programming manufacturers, gaining their partner status.

Citrix Logo Blackvr4
cv11
Fujitsu Logo.svg1
HP Blue RGB 100 SM

SimplicITy Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146A
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000692977
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 5252572951